IMHealth

Over mij

Ik ben Karin van Velthoven. Al op de basisschool wist ik dat ik kinderarts wilde worden. Ik was dus heel erg blij dat ik werd ingeloot voor de studie Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Na mijn afstuderen in 1992 ging ik aan de slag als arts-assistent in de kindergeneeskunde, eerst in een perifeer ziekenhuis en later in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Het werken als arts gaf mij veel voldoening maar tegelijk had ik vragen en twijfels over wat er in de Geneeskunde gebeurde en daarom besloot ik een ander pad in te slaan. Ik ging Informatica studeren aan de Open Universiteit (propedeuse en losse modules) en werkte elf jaar in het LUMC als Medisch Informatiespecialist. In deze laatste functie hield ik mij vooral bezig met het zoeken naar wetenschappelijke literatuur en het geven van onderwijs over literatuuronderzoek.

Toen ik zelf gezondheidsproblemen kreeg en op zoek ging naar een oplossing hiervoor, kwam ik in aanraking met “Integrative Medicine” en Leefstijlgeneeskunde. Ik leerde om op een nieuwe manier naar ziekte en gezondheid te kijken en dit inspireerde mij zo dat ik besloot om weer als arts aan de slag te gaan.

In 2017 heb ik mij geherregistreerd als basisarts en vervolgens heb ik diverse opleidingen gedaan op het gebied van Leefstijlgeneeskunde, Integratieve geneeskunde en Orthomoleculaire therapie. Sinds oktober 2020 ben ik bezig met de opleiding kPNI.

Ik wil mijn kennis en ervaring graag inzetten om anderen te helpen en daarom heb ik in 2020 mijn praktijk geopend: IMHealth.

Sinds juli 2021 ben ik bestuurslid van de AVIG, de Vereniging van Artsen voor Integrale Geneeskunde. Daarnaast ben ik ook docent bij de Basisopleiding van de Academy for Integrative Medicine (AIM).

Integrative Medicine/Integrale Geneeskunde

IM in de naam IMHealth staat voor “Integrative Medicine”.

Integrative Medicine is een visie op gezondheid en zorg die in 2004 in de Verenigde Staten  is gedefinieerd door een consortium van meer dan 70 academische centra, waaronder  toonaangevende universiteiten als Yale en Stanford:

Integrative medicine and health reaffirms the importance of the relationship between practitioner and patient, focuses on the whole person, is informed by evidence, and makes use of all appropriate therapeutic and lifestyle approaches, healthcare professionals and disciplines to achieve optimal health and healing.

In Nederland is in 2008 het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid opgericht (CIZG). Het CIZG is een samenwerkingsverband van (academische) ziekenhuizen, GGZ organisaties en kennisinstellingen. Het CIZG streeft een integraal gezondheidszorgsysteem na met wetenschappelijk onderbouwde, veilige en effectieve behandelingen, met een plausibel werkingsmechanisme.

In het Nederlands wordt Integrative Medicine vaak vertaald als Integrale Geneeskunde. Zoals blijkt uit de Engelse definitie zijn de uitgangspunten:

Een gelijkwaardige relatie tussen de zorgverlener en de zorgvrager.

De zorgvrager staat als mens centraal, de zorgverlener functioneert als coach en adviseur. De zorgvrager heeft een actieve rol .

Het investeren in preventie en leefstijlinterventies.

Bij iedere behandeling wordt aandacht besteed aan aan leefstijlinterventies voor het behandelen en voorkomen van aandoeningen en het bevorderen van gezondheid.

Alle mogelijke vormen van behandeling kunnen worden ingezet, zowel regulier als complementair, mits bewezen veilig en effectief.

Behandelingen worden onderscheiden naar soort interventie: Bio-energetisch (bv. acupunctuur, Tai Chi, Reiki), Biochemisch (bv. medicatie, kruiden, voedingssupplementen), Biomechanisch (bv operatie, fysiotherapie, chiropraxie) en Leefstijlinterventies en Pschochosomatische therapieën (bv. krachttraining, dieetmaatregelen, Mindfulness, yoga, hypnose). Er wordt gebruik gemaakt van het ethisch raamwerk om te beoordelen of een interventie kan worden ingezet.

Ethisch raamwerk van Cohen

Ethisch raamwerk (Cohen H, Kemper KJ. Complementary Therapies in Pediatrics: A Legal Perspective. Pediatrics 2005;115;774)

 Het werken aan en in een “helende omgeving”.

Omgevingsfactoren zijn belangrijk voor genezing en welbevinden en deze worden zo mogelijk geoptimaliseerd.

Wat biedt IMHealth?

IMHealth biedt  therapie volgens de kPNI.  Zoals u hieronder kunt lezen, is kPNI de ultieme integrale geneeskunde: alle relevante domeinen binnen en buiten het lichaam worden meegenomen bij het achterhalen van de oorzaken van de klachten en bij het opstellen van het behandelplan. Binnen de kPNI zijn verschillende andere vakgebieden geïntegreerd, waaronder Leefstijlgeneeskunde, Orthomoleculaire Therapie en werken met Hartritmevariabiliteit.

IMHealth is lid van de AVIG, de beroepsvereniging van Artsen voor Integrale Geneeskunde en kPNI Nederland, het platform voor kPNI therapeuten. IMHealth werkt samen met het Microbiome Center.

Voor andere behandelmodaliteiten (bv Acupunctuur, MindBody therapieën, Ayurveda) verwijst IMHealth naar behandelaars die zijn aangesloten bij de AVIG of een andere relevante beroepsvereniging.

Leefstijlgeneeskunde

Veel chronische aandoeningen hebben een grote leefstijlcomponent. Dat betekent dat ze ontstaan en in stand gehouden worden door leefstijlfactoren als voeding, bewegen, ontspanning, slaap, sociale omstandigheden en intoxicaties. Er is steeds meer bewijs dat leefstijlfactoren niet alleen kunnen leiden tot ziekte maar ziektes ook kunnen genezen.

In Nederland werkt Lifestyle4Health (Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde, een iniatief van TNO en het LUMC) aan het ontwikkelen van lifestyle-interventies en het verzamelen van wetenschappelijk bewijs. In 2019 publiceerde dit platform de bundel  “Wetenschappelijk bewijs Leefstijlgeneeskunde”  waarin veel van het tot dan toe gepubliceerde onderzoek werd gebundeld. Deze bundel is aangeboden aan de Nederlandse Overheid met als doel aandacht te vragen voor het belang van leefstijl voor de gezondheid.

Leefstijlfactoren zijn onder andere dieet,  stress en ontspanning, bioritme/slaap, zingeving, sociale relaties, intoxicaties en het gebruik van geneesmiddelen, lichaamsbeweging en blootstelling aan daglicht. Wij zijn als mens geëvolueerd in een bepaalde omgeving en ons lichaam is optimaal aangepast aan het (over)leven in die omgeving. De laatste tienduizend jaar is die omgeving in snel tempo veranderd maar ons lichaam is (nog) niet aangepast aan deze nieuwe situatie. Deze “mismatch” tussen ons lichaam en onze omgeving en leefstijl, leidt tot gezondheidsproblemen. Het gevolg is dat veel mensen al vanaf jonge leeftijd gezondheidsproblemen ervaren (zie de cijfers). De manier om deze problemen te verminderen, is het aanpakken van de leefstijlfactoren die deze problemen veroorzaakt hebben en in stand houden.

Orthomoleculaire Therapie

Orthomoleculaire Therapie heeft veel raakvlakken met Leefstijlgeneeskunde maar gaat nog iets verder. Bij orthomoleculaire therapie wordt gekeken of voeding, al dan niet aangevuld met supplementen, de klachten en symptomen kan verminderen of verhelpen. Het uitgangspunt hiervoor zijn de biochemische processen die in het lichaam plaatsvinden en de stoffen die hiervoor nodig zijn.

De ADH van voedingsstoffen (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) zoals die door de Gezondheidsraad wordt aanbevolen, is over het  algemeen lager dan de hoeveelheden die in de Orthomoleculaire geneeskunde worden aanbevolen. Het is niet eenvoudig om te bepalen hoeveel van een stof nodig is voor optimale gezondheid. Wat we voor een aantal stoffen weten, is wat minimaal nodig is om bepaalde ziektes te voorkomen (Vitamine D/Rachitis, Vitamine C/Scheurbuik, Vitamine B1/BeriBeri, Vitamine B12/pernicieuze anemie, ijzer/bloedarmoede, zink/nagelafwijkingen etc.) maar veel stoffen hebben meerdere functies en het is de vraag wat de optimale dosis is. Waar ook rekening mee gehouden moet worden, is de interactie tussen de verschillende macro- en micronutriënten. Niet alleen is de hoeveelheid van één enkele nutriënt van belang maar ook de verhouding van deze voedingsstof tot andere voedingsstoffen. Daarnaast spelen individuele factoren (genen, epigenetische factoren, leefstijl, stress etc.) een belangrijke rol bij de behoefte aan nutriënten. 

Behalve een minimale benodigde inname, is er ook een maximaal veilige inname. De veiligste manier om te zorgen voor een optimale inname van voedingsstoffen, is het optimaliseren van de voeding. Bij IMHealth speelt voeding daarom een centrale rol en worden supplementen alleen ingezet indien het niet mogelijk is om met voeding alléén het beoogde resultaat te behalen. Er wordt ook altijd rekening gehouden met eventuele interacties met bijvoorbeeld geneesmiddelen.

Aangezien voedingssupplementen minder streng gecontroleerd worden dan medicijnen, is het belangrijk dat bij de keuze van een supplement op kwaliteit gelet wordt. IMHealth adviseert uitsluitend supplementen van betrouwbare leveranciers.

Klinische PNI

Klinische PNI (psycho-neuro-immunologie), tegenwoordig ook vaak PNEI (psycho-neuro-endocrino-immunologie) genoemd, is een relatief jonge tak van wetenschap die kijkt naar de samenwerking tussen de verschillende systemen in ons lichaam zoals het zenuwstelsel, de organen, de spieren, het immuunsysteem en de psyche. Als we gezond zijn, werken al deze systemen optimaal samen. Ziekte ontstaat wanneer het lichaam een probleem moet oplossen; een infectieziekte wanneer er een ziekteverwekker is binnengedrongen, een blessure wanneer een bot is gebroken, een vergiftiging wanneer een te hoge concentratie van een stof is binnengekomen etc.. Het lichaam kan deze problemen meestal binnen dagen tot enkele weken oplossen. Wanneer het lichaam het probleem niet snel kan oplossen, ontstaan chronische aandoeningen. Om het probleem op te lossen zijn energie en voedingsstoffen nodig. Die worden onttrokken aan andere systemen. Op korte termijn is dat geen probleem maar als het lang duurt, ontstaan problemen in die andere systemen. Dit kan leiden  tot heel andere klachten dan waar het probleem mee begon.

Volgens de werkwijze van de kPNI, wordt geprobeerd om de “film” van het ontstaan van de klachten in kaart te brengen en wordt gezocht naar de onderliggende mechanismen die verstoord zijn. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld dat als doel heeft deze verstoring(en) op te heffen, zodat het lichaam weer kan herstellen.

Het behandelplan bestaat vooral uit leefstijlinterventies en kan zo nodig worden aangevuld met supplementen om bepaalde processen te ondersteunen. De ondersteuning met supplementen is tijdelijk; uiteindelijk is het de bedoeling dat het lichaam zelf weer aan de slag gaat. De leefstijlinterventies kunnen blijvend nodig zijn, dat wil zeggen dat een verandering van leefstijl vaak nodig is om het herstel te behouden. U kunt daarbij denken aan het vermijden van bepaalde voedingsmiddelen (bv gluten of lactose), regelmatig bewegen, voldoende slapen en ontspannen.

In oktober 2020 ben ik begonnen met de (toen nog 2 + 1 jarige) opleiding kPNI. De opleiding Orthomoleculaire Therapie die ik heb gevolgd, was ook gebaseerd op concepten vanuit de PNI. Deze vervolgopleiding sluit hier goed bij aan. In 2021 heeft de kPNI opleiding een SNRO accreditatie gekregen. Dat betekent dat het nu een vierjarige opleiding is op HBO-niveau. Wie de opleiding heeft voltooid, mag zich “Klinisch Psycho-Neuro-Immunoloog” noemen.

In november 2022 heb ik het examen voor het tweede jaar kPNI gehaald en ben ik begonnen aan jaar 3. In de tweede helft van 2023 begin ik met het vierde jaar. Inmiddels staat mijn praktijk ook vermeld op de website van kPNI  Nederland.

Zie voor meer informatie de website van het Pruimboom Institute: https://pruimboominstitute.com/

Microbioom

Het wordt steeds duidelijker hoe belangrijk het  microbioom is voor onze gezondheid. Hoewel we nog niet weten hoe dit precies werkt, is wel duidelijk dat we ons microbioom kunnen beïnvloeden door leefstijl,  dieet, pre- en probiotica. IMHealth werkt hiertoe samen met het Microbiome Center.

Het Microbiome Center is een netwerk van diverse instellingen, waaronder artsen, drie universiteiten, het AMC, een apotheker en een laboratorium. Door onderzoek te doen, probeert het Microbiome Center meer kennis te vergaren over welke bacteriën zinvol zijn bij welke aandoening. Het Microbiome Center beschikt over een groot arsenaal  aan probiotica en vezels waarvan een aantal die uniek zijn en elders in Europa niet verkrijgbaar zijn. 

Het Microbiome Center werkt niet alleen samen met artsen in Nederland maar ook in Duitsland. Inmiddels is een grote groep patiënten behandeld met een zeer hoog succespercentage (obv door patiënten zelf gerapporteerde uitkomsten). Evaluatie van de resultaten leert dat naast de voor de hand liggende klachten als obstipatie, diarree en prikkelbare darm, ook andere klachten vaak  verbeteren door een behandeling van het microbioom. Bijwerkingen blijken zich nauwelijks voor te doen en zijn overwegend mild en van voorbijgaande aard. Het unieke aan het concept van het Microbiome Center is, dat een probioticum ‘op maat’ kan worden gemaakt, een zogenaamde MyPersonalBlend, die wordt samengesteld op basis van uw klachten en de resultaten van het ontlastingonderzoek

Ook het vaginale microbioom kan onderzocht worden. Dit is zinvol indien u klachten heeft als overmatige afscheiding, vies ruikende afscheiding, vaginale jeuk, recidiverende Candida infecties of bacteriële vaginose. Het Microbiome Center heeft ovules ontwikkeld die stammen bevatten die thuishoren in een gezond vaginaal microbioom. Middels deze ovules kunnen vaginale klachten behandeld worden.

Als cliënt kunt u zich aanmelden op de website van het Microbiome Center. U kiest vervolgens een arts aan wie u toestemming geeft om in uw dossier van het Microbiome Center te kijken. U maakt een afspraak met deze arts, bijvoorbeeld met mij. Samen bekijken we welke klachten u heeft en wat daarvan de oorzaken zouden kunnen zijn. Indien blijkt dat het microbioom een rol zou kunnen spelen, kan ik voor u een microbioomanalyse aanvragen bij het Microbiome Center. Op basis van uw klachten en de uitslag van de analyse, geeft het Microbiome Center een advies voor behandeling. Ook als u elders microbioomonderzoek heeft laten doen, kan een MyPersonalBlend worden gemaakt. Het is inmiddels ook mogelijk om als cliënt zelf een onderzoek aan te vragen maar aangezien vaak aanvullende bepalingen zinvol zijn (bv mbt spijsverteringsenzymen, histamine of glutenovergevoeligheid), is het handiger om eerst met een arts te overleggen.

Helaas komen de kosten van onderzoek en behandeling op dit moment nog voor uw eigen rekening. We werken er met zijn allen hard aan om aan te tonen dat een microbioomanalyse- en behandeling kosteneffectief zijn.

Er is inmiddels een nieuwe app ontwikkeld waarmee u het verloop van uw klachten gedurende de behandeling op eenvoudige wijze kunt registreren.  Het Microbiome Center gebruikt deze gegevens om meer kennis te vergaren over de behandelresultaten en de behandeling te verbeteren. U vindt de gratis app in de bekende app stores onder de naam Microbiome Center.
Hopelijk zullen de onderzoeksresultaten binnenkort zo duidelijk zijn dat Ziektenkostenverzekeraars bereid zullen zijn om dit een microbioomanalyse- en behandeling op te nemen in de basisverzekering.

Indien u meer wilt weten over het microbioom, kunt u deelnemen aan een webinar die het Microbiome Center speciaal voor patiënten organiseert.

Hartritmevariabiliteit (HRV)

Het hart klopt met een bepaald ritme. In rust gaat het langzaam, bij inspanning gaat het snel. Hoewel het ritme regelmatig lijkt, zijn er kleine variaties in de tijdsduur waarmee de volgende slag komt. Dit wordt hartritmevariabiliteit (HRV) genoemd.

Bij stress neemt de hartritmevariabiliteit af. Het blijkt dat er een relatie is tussen gezondheid en welbevinden en de hartritmevariabiliteit. Het mooie is, dat het mogelijk is om de hartritmevariabiliteit te vergroten met interventies als luisteren naar muziek, meditatie en ademhaling.

Stephen Porges, de onderzoeker die als eerste de Polyvagaaltheorie beschreef, heeft veel studies gedaan naar de effecten van HRV. HRV-training is breed inzetbaar. Uiteraard kan het gebruikt worden voor mensen die leiden aan chronische stress maar het kan ook gebruikt worden als methode om de concentratie te verbeteren (bv bij ADHD), om intensieve fysieke training te timen en bij traumaverwerking.

IMHealth beschikt over apparatuur om de HRV te meten en kan adviseren over de inzet van HRV om uw gezondheid te bevorderen.